Společenská odpovědnost

Je nám jasné, že firmy neexistují ve vzduchoprázdnu, ale jsou obklopeny prostředím a stakeholdery (zájmovými skupinami), kterými jsou více či méně ovlivňovány.

Společnost Centropen dlouhodobě naplňuje svoji vizi společensky odpovědné firmy. Náš koncept společenské odpovědnosti stojí na třech hlavních pilířích zvaných 3 „P“ – Profit, People, Planet (zisk, lidé, planeta).

Vedle dosahování dlouhodobě udržitelných ekonomických výsledků je naší hlavní snahou zlepšení společenského prostředí v okolí firmy, pomoc neziskovému sektoru a ochrana životního prostředí, a to jak na úrovni lokální, tak také globální. Hospodářský výsledek pro nás proto není cílem všeho snažení, ale spíše prostředkem k naplnění naší společné vize.

Věříme, že z dlouhodobého hlediska je takovýto pozitivní přístup prospěšný pro všechny strany.

Středem našeho zájmu je vždy zákazník.

Stakeholdeři:

  • Environmentální skupiny
  • Veřejnost

Profit

Lidé

Planeta

Leták ekologie 2020 (5,9MB)

Středem našeho zájmu je vždy zákazník. Věříme, že pouze uspokojení všech zákazníků může umožnit firmě dlouhodobě prosperovat. Jakýkoliv produkt, který se pod značkou Centropen dostane na trh, musí splňovat nejpřísnější kritéria kvality a zdravotní nezávadnosti, tím spíše, že mnoho z našich výrobků patří mezi hračky.

Zákazníci nechtějí pouze kvalitní produkty. Chtějí, aby psací prostředky dokázaly uspokojovat měnící se požadavky vyvolané moderní dobou. Lidé píší čím dál méně. Místo toho používají pro svou práci počítače, tablety a chytré telefony. Informační technologie pro nás ale nejsou nepřítelem. Jsou pro nás příležitostí a námětem pro další zlepšení a inovace.

V inovaci podporujeme každého zaměstnance – výrobní dělník, stejně jako mzdová účetní, může využít „Formuláře pro podání zlepšovacího návrhu“. Každá inovace, která se týká vylepšení produktů, zvýšení efektivity procesů, zamezení plýtvání nebo zpříjemnění pracovního prostředí, je vítána.
Ročně se ve společnosti podaří zavést do praxe několik takových návrhů. Zaměstnanci, který svůj nápad dokázal prosadit, náleží patřičná odměna.

V jakékoliv komunikaci, ať už jde o zákazníky, úřady či média, se firma snaží být vždy maximálně otevřená a korektní. Zamlžování, či dokonce zatajování jakýchkoliv, byť negativních informací, není naším cílem. Důkazem může být firemní zpravodaj, vycházející každé čtvrtletí, ve kterém se management společnosti snaží informovat jak vlastní zaměstnance, tak i místní komunitu.

Naše reklamní sdělení jsou vždy pravdivá. Zřekli jsme se jakékoliv formy srovnávací reklamy. V naší marketingové komunikaci vždy vyzdvihujeme pozitiva vlastních výrobků, místo toho abychom kritizovali naše konkurenty.

Věříme, že korupce nemůže mít své místo v obchodním světě.

Odmítáme neustálé natahování a prodlužování doby splatnosti faktur, tak jak je tomu častým zvykem u některých společností. Centropen platí všechny své závazky vždy v požadované lhůtě splatnosti.

Vážíme si svých zaměstnanců.

Stakeholdeři:

  • Zaměstnanci
  • Odbory
  • Neziskové organizace
  • Veřejnost

Vážíme si svých zaměstnanců. Naší dlouhodobou snahou je zlepšování pracovních podmínek a zpříjemnění pracovního prostředí pro všechny zaměstnance.

Můžeme se pochlubit výrobními prostory, které splňují i ty nejnáročnější hygienické limity co se týče čistoty, polétavého prachu, hluku i vhodného osvětlení.

Chápeme, že spokojený zaměstnanec je i pracovitý zaměstnanec. Kromě řádné mzdy tak mají naši lidé nárok na pět týdnů placené dovolené, 13. a 14. plat, možnost stravování v podnikové jídelně za zvýhodněné ceny a možnost poskytnutí úvěru z firemních prostředků pro řešení tíživé finanční situace.

Věříme, že k maximální spokojenosti obou stran, by vztah zaměstnanec – zaměstnavatel měl být korektní a především dlouhodobý. Při procesu snižování nákladů je pro nás rozvázání pracovního poměru vždy až na posledním místě. Místo toho se snažíme hledat úspory ve větší efektivitě práce a v jednání s dodavateli.

Nemalou finanční částku poskytujeme každoročně na činnost odborové organizace, která zastupuje svoje členy při vyjednávání s managementem společnosti, ale také finančně přispívá svým členům na dovolenou, dětské tábory atd.

Částkou 300 000 Kč přispívá Centropen každoročně na podporu sociálních projektů, sportu a kultury v Dačicích a okolí. Považujeme tento malý příspěvek téměř za svou povinnost. Dokonce i v těžších dobách ekonomické recese jsme nepřistoupili k redukci fondu.

Již tradičně, námi nejvíce podporovanými organizacemi jsou Tělovýchovná jednota Centropen a Tělocvičná jednota Sokol Dačice – Centropen.

Klademe velký důraz na trvale udržitelný rozvoj.

Stakeholdeři

  • Environmentální skupiny
  • Veřejnost

Klademe velký důraz na trvale udržitelný rozvoj. V celém podniku jsou uplatňovány zásady ekologicky šetrného provozu. Na každém výrobním stupni jsou zavedeny technologie pro omezení objemu odpadu a pro zamezení znečištění ovzduší, půd a vod. Úspory energie jsou povinností každého zaměstnance společnosti.

Ve svých výrobcích se vyhýbáme materiálům, které jsou neekologické nebo přímo zdraví škodlivé. Z 99 % procent jsou všechny plastové díly vyrobeny z polypropylenu, který lze po použití jednoduše recyklovat.
V obalových materiálech jsme nevyhovující PVC už nahradili polypropylenem a papírem.
Významnou měrou k tomu přispěl i dotační program Evropské unie Inovace III, jehož jsme využili k financování nákladných technologických změn spojených s přechodem. Konkrétně se jednalo o vývoj a zavedení polypropylenových pouzder pro čtyřkusové sady kancelářských psacích potřeb.

V lisovně plastických hmot jsme odpady (vtoky a případné zmetky) snížili na minimum díky použití drtičů a zpětné transformaci na stříkací materiál. Pokud jde o vícebarevné výlisky, vznikající při přestříkání na jiný odstín, ty jsou také drceny a na regranulační lince obarveny na černý granulát.

Výlisky, které už kvůli zataveným nečistotám nelze drtit, prodáváme externí společnosti k dalšímu zpracování.

Z důvodu snížení hlučnosti jsme zavedli nízkootáčkové drtiče. Jejich výhodou je nižší hluk při drcení vtoků a kvalitnější drť, protože se snižuje prachový podíl materiálu. To má vliv na kvalitu výlisků a na snížení materiálových ztrát.

Při chlazení a čištění strojů a forem používáme chemické přísady, které jsou ekologické a v přírodě snáze odbouratelné.

Při technologicky náročné výrobě vláknových hrotů se odpařují nebezpečné látky včetně acetylenu. V rámci filosofie ekologicky šetrného provozu jsme se rozhodli zakoupit speciální spalovnu, ve které jsou všechny zdraví škodlivé látky neutralizovány.

Odpady z výroby inkoustů a z laboratoře jsou nejdříve chemicky neutralizovány a poté ekologicky zlikvidovány specializovanou firmou.

Spotřebu elektrické energie se snažíme neustále snižovat. Z toho důvodu jsme zavedli do provozu nové, hybridní vstřikovací lisy, které mají o 20 – 40 % nižší spotřebu el. energie proti stávajícím hydraulickým lisům. Umožňuje to kombinace servoelektrických a hydraulických jednotek vstřikovacích lisů - pohon lisů pracuje efektivněji. Lze naprogramovat souběžné pohyby jednotlivých částí lisu a tím zkrátit pracovní cyklus a zvýšit výkon stroje.

Rovněž se snížením spotřeby elektrické energie souvisí inovace, provedená na topných tělesech lisů, při které došlo k zaizolování topných komor pomocí speciálních izolačních dek, díky čemuž klesla spotřeba energie u topných komor o 25 – 30 %.

Kvůli snížení energetické náročnosti jsou postupně vyměňována stará okna za plastová a pláště budov jsou zateplovány.

Ke snížení energetické náročnosti přispěly také Evropské fondy, s jejichž pomocí jsme zrealizovali výstavbu kotelen v každém objektu a zrušení kotelny centrální. Výsledkem je úspora ve vytápění, protože teplo nemusí být za přítomnosti ztrát přiváděno dlouhým teplovodem a vytápěny můžou být jenom objekty, ve kterých je to požadováno.

Máte vybráno: 0 souborů o celkové velikosti 0 MB

Kopírovat odkaz ke stažení
Odkaz na vybranné soubory se zkopíroval
Zrušit výběr

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies